​​Om Mou Hotel

Det har igennem længere tid været et ønske for Lille Vildmose Produktionsskole at videreudvikle og yderligere professionalisere arbejdet med de ikke uddannelsesparate og uafklarede unge mellem 15-25 år samt gruppen af unge, der er i gang med en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Skolens idé er at udvikle Mou Hotel til en form for ”træningshotel” med uddannelse og undervisning af elever i centrum.

Meningen er, at Mou Hotel skal have en central og lokal forankring, - som en form for kulturhus i lokalsamfundet. Derfor anser skolen det også som essentielt, at de forskellige foreninger og herigennem lokalsamfundet bliver inddraget i skolens virke. Hotellet skal kunne anvendes til høstfest, julebal, møder, kaffe i forbindelse med begravelse, kurser, konferencer, diverse kunstudstillinger osv.​

Ideen er at åbne hotellet som et autentisk og tidssvarende uddannelses / læringssted / virksomhed for unge, som søger afklaring i forhold til uddannelse og/eller arbejde gennem praktiske, meningsfyldte arbejdsopgaver, som er tæt forankret i alle de aktiviteter, der indgår i hoteldrift:​

Eks. telefonpasning, udlejning af værelser, bordækning, madlavning, servering, rengøring, vedligehold af grønne områder og bygninger.

Forløbet på hotellet kan være med til at understøtte elever, der eks. gerne vil uddanne sig inden for fagene:

  • køkkenassistent
  • kok
  • økonoma
  • rengøringsassistent
  • tømrer
  • pedel / ejendomsservice
  • serviceassistent
  • receptionist.

​Det er således uddannelse og undervisning, der er det primære i aktiviteterne. På baggrund af vores erfaringer med unge i uafklarede livssituationer er det vores oplevelse, at der er et stigende behov for at udvikle en del af undervisningen til i større grad at omfatte direkte virksomhedsbaseret undervisning, - at opbygge et produktionsskoleværksted direkte ude i virksomheden (i dette tilfælde Mou Hotel).​

Det er vigtigt at understrege, at undervisningen skal tilrettelægges i tæt samhørighed med de erhvervs/uddannelsesområder, der interesserer eleven, således at motivationen bibeholdes forløbet igennem. Det er ligeså vigtigt, - måske endda endnu vigtigere, at det er professionelle faglærere, der underviser eleverne, da målgruppen er uafklarede unge, - unge der ikke umiddelbart har forudsætning for at tage en ungdomsuddannelse, samt unge med særlige behov.​

Undervisningen skal være pædagogisk tilrettelagt med virkemidler, der understøtter den enkeltes behov og interesser og med fokus på nærmeste udviklingszone.

Afledt af undervisningen er de produkter, (brød, desserter og hovedretter) der anvendes hertil, som søges afsat gennem de lokales anvendelse af stedet. Projektet er således ikke baseret på at selve hoteldriften skal give overskud (må gerne), men de produkter der fremstilles i undervisningen afsættes på normale markedsvilkår, hvor det er elevernes behov der bestemmer driften, men selvfølgelig skal driften balancere ligesom driften på skolens øvrige værksteder.​

Udover hoteldriften er det også mulig at lave et mini kollegium med plads til 5 elever, der sideløbende med undervisningen har brug for botræning, inden de flytter ud for sig selv.​

Skolen har i idèfasen undersøgt, om der er andre aktører, der tilbyder lignende uddannelses / undervisning. Der kan bl.a. peges på Thune Kursuscenter se hjemmesiden på www.kursuscenter.dk (gå ind i overskriften om os)

Hvem er Mou Hotel

Mou Hotel

CVR: 19691349

Kontakt Mou Hotel

Tlf.: 98 31 17 99 Træffes 

Mandag til torsdag: 8-15.30

Fredag: 8-14

E-mail: mouhotel@kongprod.dk

Find vej

Gl. Egensevej 8, Mou

9280 Storvorde​